Poniedziałek
28
Stowarzyszenia Zawsze Kobieta
Breast Cancer Ribbon

Zarząd

Aktualny stan zarządu Stowarzyszenia „Zawsze Kobieta”:

Przewodnicząca – Elżbieta Wojdyła

Zastępca Przewodniczącej – Elżbieta Białowąs

Sekretarz – Anna Wojdyła – Kukla

Skarbnik – Irena Szafrańska

Obecnie Stowarzyszenie liczy 36 członkiń.

Komentarz