Rok 2011

1. 20.12.2011 – zorganizowanie kiermaszu bożonarodzeniowego, z którego dochód był przeznaczony na przygotowanie wigilii dla osób samotnych i biednych. Na wigilię przybyło 56 osób wytypowanych przez Caritas oddział w Oławie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie. Potrzebującym przekazano zebraną odzież oraz żywność. Przy organizacji kiermaszu i wigilii pomagali pracownicy Starostwa Powiatowego w Oławie oraz radni Rady Miasta Oława.

2. 18.12.2011 – „Maszeruj z nami! – Oławskie zawody Nordic Walking” – pierwsze zawody w nordic walking. Dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Oławie.

3. 23.09.2011 – 4. Marsz Różowej Wstążki w Oławie, której głównym gościem była Wicewojewoda Dolnośląski, Pani Ilona Antoniszyn-Klik. Akcja pod patronatem Starostwa Powiatowego w Oławie.

4. Maj 2011 – zorganizowanie akcji profilaktycznej raka piersi pn. „Zdrowe piersi” z okazji Dnia Matki – w dniu 26 i 28.05 przebadano 135 kobiet, tj. o 35 więcej niż planowano. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Została dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Oławie.

5. 20-22 maj – zorganizowanie I Festiwalu Kobiecości w Oławie. Festiwal otworzył koncert Ireny Jarockiej w Ośrodku Kultury. W drugi dzień odbył się Maraton Fitness, natomiast w dzień trzeci – Pokaz Mody na Hali Sportowej w Oławie. Akcja została wsparta przez Urząd Miasta Oława.

Warto zajrzeć

Dołącz do nas

Kontakt

Stowarzyszenie "Zawsze Kobieta"

ul. Sienkiewicza 8
55-200 Oława

REGON

020856814

NIP

912-184-10-68

KRS

0000314421

BS Oława

18 9585 0007 0010 0100 1108 0001

9 + 3 =

Stowarzyszenie Zawsze Kobieta

ul. Sienkiewicza 8
55-200 Oława