Rok 2010

1. Styczeń – grudzień – pomoc w kierowaniu kobiet chorych na dalsze leczenie, wskazywanie odpowiednich miejsc, porady;

2. Styczeń – grudzień – prowadzenie zajęć terapeutyczno-ruchowych dla kobiet, które przeszły leczenie po raku piersi;

3. Wspieranie emerytów i rencistów w uczestniczeniu w zajęciach ruchowych poprzez korzystanie z 50% ulgi na zajęcia organizowane w Centrum Odnowy Biologicznej „Wellness”.

4. Styczeń – grudzień – indywidualne rozmowy z kobietami wspierająco-motywacyjne prowadzone przez Elżbietę Wojdyłę, która przeszła chorobę.

5. Udostępnianie sali na okres 2 miesięcy dla Stowarzyszenia „Tęcza” ze względu na remont ich pomieszczeń;

6. Czerwiec – wyjazd członkiń Stowarzyszenia do miasta partnerskiego Czeska Trzebowa na zaproszenie stowarzyszenia kobiet „Sokół”. Partnerem wyjazdu był Urząd Miasta Oława.

7. Październik – udział 6 osób z Oławy w Marszu Ludzi Dobrej Woli Walkathlon 2010 w Warszawie;

8. 15.10.2010 r. – Marsz Różowej Wstążki, podczas których: przebadanych zostało 140 kobiet; w auli Liceum Ogólnokształcącego odbył się wykład dr Marii Ochman, ordynatora radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu; „Profilaktyka badań kobiet”; występ Teatru Formy Józefa Markockiego z Drzemlikowic na dziedzińcu Liceum. Akcja wsparta była finansowo (wysokość przyznanej dotacji – 3000 zł) przez Starostwo Powiatowe w Oławie.

9. Przygotowanie 12 paczek żywnościowych dla podopiecznych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

10. 13.11.2010 r. – bezpłatny koncert Ireny Jarockiej dla kobiet i ich rodzin w ramach akcji Różowej Wstążki – Dni walki z rakiem piersi. Na koncert przybyło ponad 330 osób. Koncert odbył się dzięki pomocy Urzędu Miasta Oława.

11. Grudzień 2010 r. – zorganizowanie kiermaszu bożonarodzeniowego, z którego dochód był przeznaczony na przygotowanie wigilii dla osób samotnych i biednych. Na wigilię przybyło 52 osoby powiadomione o wydarzeniu przez Caritas oddział w Oławie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie. Potrzebującym przekazano zebraną odzież oraz żywność. Przy organizacji kiermaszu i wigilii pomagał Urząd Miasta Oława.

Warto zajrzeć

Dołącz do nas

Kontakt

Stowarzyszenie "Zawsze Kobieta"

ul. Sienkiewicza 8
55-200 Oława

REGON

020856814

NIP

912-184-10-68

KRS

0000314421

BS Oława

18 9585 0007 0010 0100 1108 0001

14 + 12 =

Stowarzyszenie Zawsze Kobieta

ul. Sienkiewicza 8
55-200 Oława