Rok 2009

1. Maj – zorganizowanie koncertu Ireny Jarockiej, w którym dzięki sponsorom uczestniczyło 230 pań z biednych rodzin. Koncert odbył się przy wsparciu Urzędu Miasta Oława.

2. Lipiec – współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłodzku na rzecz mieszkańców zalanego Kłodzka.

3. Sierpień – ponowny koncert Ireny Jarockiej – w Kościele św. Apostołów Piotra i Pawła, w którym wzięło udział 300 osób. Koncert odbył się przy wsparciu Urzędu Miasta Oława.

4. Październik –organizacja Marszu Różowej Wstążeczki – przebadano bezpłatnie 100 pań. U 4 pań wykryto zmiany. Partnerem było mi. in. Starostwo Powiatowe w Oławie.

5. Jesień – Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia na zaproszenie Klubu Seniora w gminie Św. Katarzyna wystąpiły z prelekcją nt. walki z chorobą nowotworową, profilaktyką choroby, zasad zdrowego odżywiania, walki z otyłością i aktywności fizycznej. Partnerem spotkań był Urząd Gminy Św. Katarzyny.

6. Uzyskanie dofinansowania z gminy Św. Katarzyny na przebadanie 20 mieszkanek gminy, które skorzystały z zajęć sportowo-rekreacyjnych i zabiegów rehabilitacyjnych. Akcja odbyła się dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Urząd Gminy Św. Katarzyna.

Warto zajrzeć

Dołącz do nas

Kontakt

Stowarzyszenie "Zawsze Kobieta"

ul. Sienkiewicza 8
55-200 Oława

REGON

020856814

NIP

912-184-10-68

KRS

0000314421

BS Oława

18 9585 0007 0010 0100 1108 0001

8 + 8 =

Stowarzyszenie Zawsze Kobieta

ul. Sienkiewicza 8
55-200 Oława