Piatek
25
Stowarzyszenia Zawsze Kobieta
Breast Cancer Ribbon

O nas

Stowarzyszenie „Zawsze Kobieta” jest organizacją kobiecą, służącą wsparciem psychicznym i pomocą praktyczną kobietom dotkniętym rakiem piersi.

Działamy na rzecz ratowania zdrowia i życia kobiet, propagujemy zdrowy styl życia i bezpłatne badania profilaktyczne na wczesną wykrywalność choroby raka piersi.

Stowarzyszenie „Zawsze Kobieta” aktywnie pomaga kobietom po przeprowadzonej operacji amputacji piersi. Wspieramy Panie tworząc tzw. grupy wsparcia, prowadząc zajęcia z diabetykiem i psychologiem.

Od 3 lat Stowarzyszenie wraz z Dolnośląskim Centrum Onkologii organizuje „Marsz Różowej Wstążki” w miesiącu październiku, który jest symbolem „miesiąca walki z rakiem piersi”. W jeden dzień tygodnia, najczęściej w sobotę, ulicami największych miast w Polsce i na Świecie maszerują ludzie, którzy łączą się w nadziei, chcąc zamanifestować swoją solidarność z tymi wszystkimi, którzy przeszli przez trudy choroby nowotworowej oraz z ich rodzinami.

Akcja ta ma także uzmysłowić, jakim wielkim zagrożeniem w XXI wieku są choroby nowotworowe. To właśnie nowotwory złośliwe są drugą pod względem częstości przyczyną zgonów i stanowią ponad 30% wszystkich zgonów – po chorobach serca i naczyń.

Przejść chorobę nowotworową jest bardzo ciężko, ale w tych trudnych chwilach jest bardzo ważna pomocna dłoń najbliższego otoczenia. Z nami pokonasz trudności, smutne chwile odejdą w niepamięć, na nowo odnajdziesz się w życiu, przekazując innym doświadczenia.

WSPIERAJMY SIĘ, OBUDŹMY NA NOWO, POMAGAJMY SOBIE I INNYM!
Zapraszamy wszystkie Panie po mastektomii na nieodpłatne zajęcia.

Komentarz