Poniedziałek
28
Stowarzyszenia Zawsze Kobieta
Breast Cancer Ribbon

Archiwum Październik, 2012

Zapraszamy do galerii

Autor:

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z II Festiwalu Kobiecości

KLIKNIJ – PRZEJDZIESZ DO GALERII

 

5. Marsz Różowej Wstążki w Oławie

Autor:

W tym roku, nasze stowarzyszenie zdecydowało się połączyć październikową akcję profilaktyki raka piersi z festiwalem kobiecości, podczas którego zorganizowaliśmy wieczorny koncert poświęcony osobie i twórczości Ireny Jarockiej, a następnego dnia – pokaz mody.

Zapraszamy do ponownego przeżycia tych wydarzeń  – poniżej prezentujemy relacje oławskich instytucji i mediów:

Relacja ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Oławie

FILM – OTVK – MARSZ RÓŻOWEJ WSTĄŻKI

Film – OTVK -BYŁAŚ TU – MEMORIAŁ IRENY JAROCKIEJ

Film – OSI OŁAWA

Artykuł w Gazecie Powiatowej Wiadomości Oławskie

Artykuł w miesięczniku 3S

WPIS ARTURA NA STRONIE WWW.IRENAJAROCKA.PL

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować za pomoc w organizacji Marszu Różowej Wstążki oraz II Festiwalu Kobiecości następującym instytucjom i osobom:

Starostwo Powiatowe w Oławie, Urząd Miejski w Oławie, Ośrodek Kultury w Oławie, Komenda Powiatowej Policji w Oławie – Pan Jacek Gałuszka i Witold Walkowiak, Orkiestra Dęta Ośrodka Kultury

Kamila Bakalarczyk-Kruk, Adriana Krakowska, Anna Żebrowska, zespół wokalny „Słoneczniki” pod kierunkiem Doroty Semenowicz, uczniowie z oławskich szkół.

Z rakiem można wygrać!

Autor:

Zapraszamy do obejrzenia i posłuchania rozmowy członkiń naszego stowarzyszenia, które opowiadają o swoich przeżyciach związanych z nowotworem piersi.

Z rakiem można wygrać! – rozmowa

Przesłanie:

Z rakiem można wygrać, gdy się go wcześnie zdiagnozuje!

Namawiamy do samobadania piersi oraz do korzystania z badań profilaktycznych.

Samobadanie piersi i interpretacja wykrytych zmian

Autor:

Samobadanie piersi jest podstawowym, niezwykle ważnym elementem w procesie wczesnego wykrywania raka piersi, czyli wykrywania choroby wtedy, kiedy jej stan zaawansowania stwarza duże szanse wyleczenia. Samobadanie piersi składa się z dwóch etapów: oglądania stanu piersi oraz badania dotykowego – palpacji. Kobieta powinna prowadzić badanie w ciepłym miejscu, gdzie można się skupić i zachować prywatność, najlepiej wieczorem, np. przed kąpielą lub udaniem się na spoczynek.

Etapy samobadania piersi

Interpretacja zmian wykrytych podczas samobadania

 

Festiwal Kobiecości 2012

Autor:

Memoriał Ireny Jarockiej – 19.10.2012

Autor:

Marsz Różowej Wstążki – 19.10.2012

Autor: